Posts Block Main Col A

Posts Block Main Col B

Posts Block Main Col J

Posts Block Main Col K

Carousel Overlay Post 1i

Carousel Overlay Post 2i

Carousel Overlay Post 3i

Carousel Overlay Post 3i 2

Posts Listing Grid

Posts Listing Grid ALT A

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ανακοινώσεις

Posts Listing Grid ALT B

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας, μερικής απασχόλησης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το γραφείο ...
ανακοινώσεις

Posts Listing Grid Small

Posts Listing List

ανακοινώσεις

Μια όμορφη επίσκεψη!!!

Την Δευτέρα 22 Μαίου 2023 μας επισκέφτηκαν καταρτιζόμενες του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου (τμήμα Β1 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων) συνοδευόμενες από τις εκπαιδεύτριες τους, κ. Αγγέλη Σοφία ...
ανακοινώσεις

“ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ”, και για κατηγορίες Α.μεΑ.

Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662 – ΦΕΚ τεύχος Β 3267/17.05.2023 Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων .   Στην απόφαση, ...
ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας, μερικής απασχόλησης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το γραφείο ...
ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας, πλήρους απασχόλησης.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το ...

Posts Listing List Alt A

ανακοινώσεις

Μια όμορφη επίσκεψη!!!

Την Δευτέρα 22 Μαίου 2023 μας επισκέφτηκαν καταρτιζόμενες του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου (τμήμα Β1 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων) συνοδευόμενες από τις εκπαιδεύτριες τους, κ. Αγγέλη Σοφία ...
ανακοινώσεις

“ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ”, και για κατηγορίες Α.μεΑ.

Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662 – ΦΕΚ τεύχος Β 3267/17.05.2023 Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων .   Στην απόφαση, ...
ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας, μερικής απασχόλησης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το γραφείο ...
ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας, πλήρους απασχόλησης.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το ...

Posts Listing List Alt B

ανακοινώσεις

Μια όμορφη επίσκεψη!!!

Την Δευτέρα 22 Μαίου 2023 μας επισκέφτηκαν καταρτιζόμενες του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου (τμήμα Β1 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων) συνοδευόμενες από τις εκπαιδεύτριες τους, κ. Αγγέλη Σοφία ...
ανακοινώσεις

“ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ”, και για κατηγορίες Α.μεΑ.

Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662 – ΦΕΚ τεύχος Β 3267/17.05.2023 Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων .   Στην απόφαση, ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας, μερικής απασχόλησης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το γραφείο ...
ανακοινώσεις
ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας, πλήρους απασχόλησης.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το ...

Posts Listing List Alt C

ανακοινώσεις

Μια όμορφη επίσκεψη!!!

Την Δευτέρα 22 Μαίου 2023 μας επισκέφτηκαν καταρτιζόμενες του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου (τμήμα Β1 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων) συνοδευόμενες από τις εκπαιδεύτριες τους, κ. Αγγέλη Σοφία ...
ανακοινώσεις

“ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ”, και για κατηγορίες Α.μεΑ.

Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662 – ΦΕΚ τεύχος Β 3267/17.05.2023 Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων .   Στην απόφαση, ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας, μερικής απασχόλησης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το γραφείο ...
ανακοινώσεις
ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας, πλήρους απασχόλησης.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση από το ...

Custom HTML

Put your custom HTML code here.

Short Code

Put your shortcode here.