ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

0

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 30-64 ΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
 
Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023 στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ https://www.esamea.gr/el οι οριστικοί Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων σύμφωνα με την Νο 42/03.08.2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ στο πλαίσιο της με Αρ.Πρωτ.:1089/10/07/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργοι/ες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με αντικείμενο «Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία» του Έργου «Προωθώντας την Κοινωνική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας με κωδ. MIS 5045292 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
 
Η ΕΣΑμεΑ θα προβεί άμεσα στην ενημέρωση των ωφελούμενων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 
Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων επισυνάπτονται στην Ιστοσελίδα.
 
Περισσότερες πληροφορίες: esamea.gr και espa.gr ● E-mail επικοινωνίας: katartisiDE@esaea.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Previous article

Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου.

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.