Συλλογος

Ιστορικό Ηλιαχτίδας

I. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Α.μεΑ. – Γονείς — Φίλους, εκλεγμένο από όλα τα μέλη του Κέντρου, που προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες ...
Συλλογος

Στόχοι του κέντρου

Αρχικά οι σκοποί του Συλλόγου, όπως γράφονται στο καταστατικό, ήταν οι εξής: Εντοπισμός και καταγραφή των Α,μεΑ. στο Νομό Αιτωλ/νίας. Η εκπαίδευση και ...
Συλλογος

Ποίοι είμαστε

I. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Α.μεΑ. – Γονείς — Φίλους, εκλεγμένο από όλα τα μέλη του Κέντρου, που προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες ...
Συλλογος

Οικονομικοί πόροι

Κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι: Η Περιφερειακή Ενότητα  Αιτωλ/νίας Άλλοι κύριοι πόροι προέρχονται από: Την πώληση του περιοδικού «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» Πώληση Ημερολογίου Συνδρομές Μελών Χορηγίες ...