ανακοινώσεις

“ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ”, και για κατηγορίες Α.μεΑ.

0

Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662 – ΦΕΚ τεύχος Β 3267/17.05.2023

Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων .

 

Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, διασαφηνίζεται και το ευνοϊκότερο καθεστώς στο δικαίωμα της διάρκειας της κατ’ εξαίρεση στέγασης σε στρατιωτικά οικήματα, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης, για το στρατιωτικό προσωπικό που ασκεί την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου με αναπηρία ή ενηλίκου κατόπιν δικαστικής απόφασης, η οποία παράλογα είχε στο παρελθόν περιοριστεί και απασχολήσει την Ομοσπονδία, αποτελώντας αντικείμενο παρέμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφοι 7 και 8, της νέας απόφασης:

«7. Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικών, έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση στέγασης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης:

(α) ……………………

(β) Όσοι έχουν σύζυγο ΑμεΑ ή ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ ή ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός στρατιωτικών οικημάτων στην ίδια φρουρά, στεγάζονται στο οίκημα που επιθυμούν.

(γ) ……………….……….

(δ) ……………….……….

(ε) ……………….….…….

8. Η μέγιστη διάρκεια στέγασης των στρατιωτικών της παρ. 7 καθορίζεται στα πέντε (5) έτη, με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους, με εξαίρεση την περ. β’ της παρ. 7, για την οποία η στέγαση διαρκεί για όσο διάστημα ισχύει η γνωμάτευση αναπηρίας».

 

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με το αναλυτικό κείμενο

Ευεργετικά μέτρα και διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ.

Previous article

Μια όμορφη επίσκεψη!!!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.