ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΥ

0
logo ESPA_gr

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο ”Παροχή Υπηρεσιών Κ.Δ.Η.Φ. από το Σύλλογο Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», με κωδικό ΟΠΣ:6002348, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» ΕΣΠΑ 2021-2027″, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Οδηγού, μερικής απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Βιογραφικό Σημείωμα.
  4. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Δ΄ (Λεωφορείου).
  5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
  6. Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.

(Απαραίτητη η επαγγελματική εμπειρία ως οδηγού).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr από 28/03/2024 έως 10/04/2024.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 01/04/2024 έως 10/04/2024 και ώρες 10:00-14:00.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Previous article

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΣ!!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.