ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη γραμματέα μερικής απασχόλησης, με σχέση Εργασίας Ορισμένου χρόνου (Σύμβαση Έργου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
 • Άριστη γνώση Η/Υ (κυρίως Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet).
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία σε φορέα με συναφές αντικείμενο.
 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες σε γραπτό και προφορικό επίπεδο καθώς και οργανωτικές δεξιότητες.

Θα προτιμηθούν απόφοιτοι των εξής σχολών:

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας.
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Σπουδών.
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Άριστη χρήση Η/Υ.
 6. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 7. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κ.Δ.Η.Φ.  Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», Βαλτινού & Μεσολογγίου καθημερινά από 5/8/2019 έως 9/8/2019 & ώρες 10:00 – 13:00.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.iliaxtida-agrinio.gr έως 9/8/2019.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τα πιο ωραία λουκούμια!!!

Previous article

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.