ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη μίας (1) Ειδικής Παιδαγωγού μερικής απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • – Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης).

– Πτυχίο του Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης).

– Εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ειδική Εκπαίδευση τουλάχιστον 1 έτους.

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία ή εθελοντισμό στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Σπουδών.
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό Η/Υ.
 6. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας.
 7. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας ή εθελοντισμού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κ.Δ.Η.Φ.  Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», Βαλτινού & Μεσολογγίου καθημερινά από 9/9/2019 έως 13/9/2019 & ώρες 10:00 – 12:00.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.iliaxtida-agrinio.gr.

 

                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Previous article

Εκδρομή στο ΚΕ.Π.Ε.ΤΡΙ – Αμπάρια Παναιτωλίου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.