ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

0

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο ”Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020”, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού, μερικής απασχόλησης, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Αντίγραφο Σπουδών.
  5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
  6. Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.
  7. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr  έως 12/10/2022.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, από 6/10/2022 έως 12/10/2022 & ώρες 10:00-12:00.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Δελτίο Τύπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) αναφορικά με το επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιεί.

Previous article

Pink the city 2022

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.