ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

0

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη  ενός (1) Ψυχολόγου, μερικής απασχόλησης, με σχέση Εργασίας Ορισμένου χρόνου (Σύμβαση Έργου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση από το γραφείο του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφο Σπουδών.
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
  5. Άριστη χρήση Η/Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.iliaxtida-agrinio.gr έως 19/10/2018.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 15/10/2018 έως 19/10/2018 & ώρες 10:00 – 12:00.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Τελετή Αγιασμού στο Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. “Ηλιαχτίδα”

Previous article

Μάθημα Ζαχαροπλαστικής στην “Ηλιαχτίδα”!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.