Συλλογος

Στόχοι του κέντρου

0

Αρχικά οι σκοποί του Συλλόγου, όπως γράφονται στο καταστατικό, ήταν οι εξής:

 1. Εντοπισμός και καταγραφή των Α,μεΑ. στο Νομό Αιτωλ/νίας.
 2. Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των Α.μεΑ. καθώς και η επαφή τους στην αγορά εργασίας.
 3. Η σύνδεση και η ανάπτυξη αισθημάτων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
 4. Η από κοινού πάλη νια την κατάκτηση των δικαιωμάτων των Α,μεΑ. στην εργασία, στην οικογένεια και στην κοινωνία,
 5. Η βελτίωση των συνθηκών της πνευματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής τους ζωής.
 6. Η εκπόνηση μελετών, η πραγματοποίηση ερευνών, η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, έκδοσης γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου και όσων άλλων δραστηριοτήτων συνδέονται με το σκοπό του Σωματείου.
 7. Η δημιουργία προστατευομένων εργαστηρίων εκπαίδευσης και αποκατάστασης Α.μεΑ., η δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους. η λειτουργία πολιτιστικής λέσχης και γενικά κάθε υποδομή που συνάδει και εξυπηρετεί το σκοπό του Συλλόγου.

 

Στόχοι του Κέντρου
 1. Η εμψύχωση διαμέσου δημιουργικής απασχόλησης των Α.μεΑ. και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν ανεξάρτητα και αυτόνομα.
 2. Η κάλυψη των ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών Α.μεΑ. και Γονιών.
 3. Η κάλυψη των ψυχαγωγικών αναγκών.
 4. Η διευκόλυνση των Γονέων των Α.μεΑ. Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν το παιδί τους σ’ ένα χώρο που θα τους προσφέρει ασφάλεια, γνωρίζοντας συγχρόνως ότι το παιδί τους περνάει όμορφα και μαθαίνει δεξιότητες ζωής.
 5. Η κοινωνικοποίηση των Α.μεΑ. και η ενθάρρυνση για διεκδίκηση των δικαιωμάτων.
 6. Η Ενημέρωση των Α.μεΑ. για προκηρύξεις Διαγωνισμών, Διευκόλυνση για διάφορες Υπηρεσίες όπως Πρόνοια, ΙΚΑ, Νοσοκομεία (παραπομπή σε ψυχίατρο και άλλες ειδικότητες), Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. (παραπομπή για φυσικοθεραπεία), ΟΑΕΔ, Εργατική Εστία (Κοινωνικός Τουρισμός) κλπ.
 7. Προώθηση των Α.μεΑ. σε άλλους Φορείς για Επαγγελματική Κατάρτιση.
 8. Η αναδοχή των Α.μεΑ.
 9. Ομάδες Γονέων.
 10. Εκπαιδευτικές ομιλίες σε Φίλους.

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Ένας πολύ σημαντικός και καθοριστικής σημασίας Στόχος είναι η Δημιουργία Σώματος.Εθελοντών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Κέντρου με την κατεύθυνση βεβαίως του Επιστημονικού Υπεύθυνου Ψυχολόγου και του Υπεύθυνου της εμψύχωσης.

ΑΝΑΔΟΧΗ

Ένας άλλος Στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση του θεσμού Αναδοχής Α.μεΑ. από άλλους γονείς Α.μεΑ. ή και Φίλους  με απώτερο σκοπό:

α) την ψυχική και κοινωνική ωφέλεια των Α.μεΑ.,
β) την ξεκούραση του γονιού Α.μεΑ.
γ) την ικανοποίηση του αναδόχου από την προσφορά του.

Ποίοι είμαστε

Previous article

Ιστορικό Ηλιαχτίδας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.