ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

0

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

(ΘΕΣΗ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ)

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Φυσικοθεραπευτή ΤΕ, Μερικής Απασχόλησης, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Σύμβαση Έργου).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (από το γραφείο του Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Σπουδών
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ», ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.iliaxtidaagrinio.gr έως 31 Μαρτίου 2017.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, από 22 έως 31 Μαρτίου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Κατεβάστε τη προκήρυξη σε doc εδώ. 

Ετήσιος Αποκριάτικος χορός

Previous article

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.