ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0
logo ESPA_gr

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο ”Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 6002348, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» ΕΣΠΑ 2021-2027”, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο Σπουδών.
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
  5. Βιογραφικό Σημείωμα.
  6. Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.
  7. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).
  8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
  9. Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.

(Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των αρρένων υποψηφίων).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr έως 24/01/2024.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 11/01/2024 έως 24/01/2024 και ώρες 10:00-12:00.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΙΑ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΄΄ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ΄΄- («Παραμύθι από Ζάχαρη»- Δήμος Αγρινίου)

Previous article

Ευχαριστώ!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.