0

                       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Συνήλθε σήμερα στις 14-10-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄μ.μ. στο χώρο του Συλλόγου Α.μεΑ.- Γονέων & Φίλων <<ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>>, η επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτήσεων των Ωφελουμένων, έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης: <<Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ)>>. Αφού έλεγξε και αξιολόγησε την κάθε αίτηση ξεχωριστά, στη συνέχεια και σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια αποφάσισε ως εξής:

Έπειτα η επιτροπή ανάρτησε τα τελικά αποτελέσματα των Ωφελουμένων, τα οποία θα προσκομίσει και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση.      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ << Δυτική Ελλάδα >> ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ <<Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ >>

Previous article

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.