ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

0

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. << ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>>, με

Έδρα το Αγρίνιο , θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού ως εξής:

-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕ (1)

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΕ (1)

                Στην επιτροπή αξιολόγησης παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους Πρωτεύοντες

Υποψήφιους σε προσόντα, για συνέντευξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Τίτλο σπουδών.
  3. Άδεια Ασκήσεως. (όπου απαιτείται).
  4. Προηγούμενη εμπειρία στην ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, θα συνεκτιμηθεί.
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  6. Άριστη χρήση Η/Υ
  7. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΛΟΓΗ: Η Αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

(αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 17/01/2017 έως 19/01/2017 κ΄ώρες 10:30΄μ.μ. έως 14:00΄μ.μ.).

Ο Προεδρος

Βασιλειος π Μπενεκος

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΤΟ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΚΑΙ ” ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ”

Previous article

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.